Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki

grafika ilustracyjnaAbsolwent studiów podyplomowych powinien umieć przeprowadzić poprawnie analizę statystyczną danych biomedycznych na poziomie średnio zaawansowanym. Powinien również umieć analizować i rozumieć pod względem statystycznym doniesienia naukowe.

Informacje ogólne   

 Obszar kształcenia  obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr nauk fizycznych Katarzyna Buszko
 Koszt studiów  5000 zł za 2 semestry

PROGRAM STUDIÓW (2,67 MB)

PLAN STUDIÓW (1,14 MB) 

Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów po zebraniu się odpowiedniej liczby kandydatów
 Adresaci studiów podyplomowych Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata wszystkich kierunków wszystkich uczelni oraz znajomość podstaw obsługi komputera.
 Warunki kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt  

Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl