Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Rekrutacja na studia doktoranckie w zakresie nauk o zdrowiu

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się po ustaleniu przez Senat UMK warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akad. 2018/2019.

Akty prawne dotyczące rekrutacji: