ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Zdalne nauczanie

KORONAWIRUS – AKTUALNOŚCI:  – https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4828-koronawirus.html

ZOBACZ KONIECZNIE:  Microsoft Teams – Krótkie materiały wideo – ODPOWIEDZI na PYTANIA
(Przygotowane przez Pracownię Komputeryzacji CM)

UWAGA !

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art.63 pkt.4 ,,W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzenia ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni”.

          ZDALNE NAUCZANIE – AKTY PRAWNE:

– Zarządzenie nr 89 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora UMK z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26723

– Zarządzenie nr 88 Rektora UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS -CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4886-zarzadzenie-rektora-umk-z-30-kwietnia.html

– Zarządzenie nr 17 Kanclerza UMK w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK w Toruniu oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 4 do 31 maja 2020 r. https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26720

– Zarządzenie nr 67 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26713

– Zarządzenie nr 38 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/38_zapobieganie_rozprzestrzeniania_sie_1585047152.pdf

– Zarządzenie nr 39 Rektora UMK w Toruniu z dnia 24 marca 2020  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej https://www.cm.umk.pl/images/users/440/aktualnosci/2020/39_organizacja_zajec_dydaktycznych_1585047164_

RAPORT – FORMULARZ>>RAPORT (13 KB)- aktualizacja w dniu 01.04.2020 r.

FORMULARZ – PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ FORMY EGZAMINU/ZALICZENIA ZE STACJONARNEJ NA ZDALNĄ>>>

PROŚBA O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ FORMY EGZAMINU (15 KB)

KOORDYNATORZY ZDALNEGO NAUCZANIA

Koordynator Wydziałowy: dr M. Podhorecka, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, e -mail: marta.podhorecka@cm.umk.pl

Z-cy Koordynatora Wydziałowego: dr hab. A. Andryszkiewicz, e mail: anna.andruszkiewicz@cm.umk.pl, dr M. Weber – Rajek: m.weber@cm.umk.pl

Obsługa administracyjna: mgr M. Bukolt, mgr J. Szcześniak, e-mail: elearningwnoz@cm.umk.pl

KOORDYNATORZY KIERUNKÓW (23 KB)

ZDALNE NAUCZANIE – WYKAZY ZAJĘĆ:

Audiofonologia – I stopień

Dietetyka – I stopień

Dietetyka – II stopień

Elektroradiologia – I stopień

Fizjoterapia- jednolite magisterskie

Fizjoterapia – II stopień

Pielęgniarstwo – I stopień

Pielęgniarstwo – II stopień

Położnictwo – I stopień

Położnictwo – II stopień

Ratownictwo medyczne – I stopień

Terapia zajęciowa – I stopień

 

PYTANIA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

elearningwnoz@cm.umk.pl