Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Sprawy bieżące

Facebook Wydziału Nauk o Zdrowiu >>

Ogłoszenia >>

KORONAWIRUS – AKTUALNOŚCI

Dziekanat – zmiany w obsłudze studentów >> (12 KB)

Nauczanie semestr zimowy i letni  2021/2022

Zarządzenie Nr 185 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 r. w  sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 185 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 r 

Zarządzenie Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 rw sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

 

Nauczanie semestr zimowy i letni  2020/2021

Zarządzenie Nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie  Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (244 KB)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)

Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (252 KB)

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Zarządzenie Nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 257 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2o listopada 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 

Zarządzenie Nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu (427 KB)

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 3. 11.2020 r.  – zmiany w programach studiów (968 KB)

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 3. 11.2020 r.  – przywrócenie zajęć realizowanych w CSM 

Zarządzenie nr 236 Rektora UMK z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 27.10.2020 r.  – zawieszenie zajęć realizowanych w formie tradycyjnej  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 23.10. 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego  (259 KB)

Zarządzenie Nr 231 z dnia 23.10.20202 r.  zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (255 KB)

Zarządzenie Nr 228  Rektora UMK z dnia 19.10. 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK na obszarze czerwonym  

Pismo Kolegium Dziekańskiego WNoZ z dnia 15. 09. 2020 r.  – zajęcia dydaktyczne (2,50 MB)

Komunikat Władz Dziekańskich z dnia 10.10.2020 r  – zawieszenie zajęć klinicznych realizowanych w formie stacjonarnej (572 KB)

Zarządzenie Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK (264 KB)

Zarządzenie Nr 178 Rektora UMK w Toruniu z dnia 8 września 2020 r., w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (458 KB)

Zarządzenie Nr 151 Rektora UMK w Toruniu z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (253 KB)

Zarządzenie nr 147 Rektora UMK w Toruniu z dnia 1 lipca 2020 r.  w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021>>  (463 KB)

Zarządzenie nr 125 Rektora UMK w Toruniu z dnia 4  czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 94 Rektora UMK z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie trwania ograniczeń w funkcjonowaniu Uniwersytetu związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu>> (273 KB)

 

Przewodnik dla studentów >>

Wykaz opiekunów w roku akademickim 2021/2022 >> (1,51 MB)

Instrukcja dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem >>

Lokalizacja izolatek>>  (10 KB)

Zasady korzystania z obiektów sportowych

Zasady organizacji zajęć w Centrum Symulacji Medycznych >>

 

 

Pomocne materiały

 Microsoft Teams – Krótkie materiały wideo – ODPOWIEDZI na PYTANIA
(Przygotowane przez Pracownię Komputeryzacji CM)