Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
stmkpiez@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek E, III piętro (Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii)
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
fax 52 585-35-89
stmkpiez@cm.umk.pl

Kontakt: mgr Izabela Cedro-Ciborska, tel. 52 585-39-61, e-mail: i.cedrociborska@cm.umk.pl