Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
parter, pok. 11

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl