Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 365-56-64

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. A. Biziela

Stopka

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
budynek główny, parter

tel. 52 365-56-64
tel./fax 52 365-52-07