Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-14
kikgoipg@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 49a

tel. 52 585-58-14

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka
Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz