Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny, I piętro

tel. 52 585-39-47
tel. 52 585-60-82
tel. 52 585-60-81
tel./fax 52 585-36-62

katedra.emerg@cm.umk.pl

Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Werkowska, pok. 21a, tel. 52 585-36-62