Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Klinika Medycyny Ratunkowej

Klinika Medycyny Ratunkowej składa się z następujących obszarów:

segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

 1. resuscytacyjno-zabiegowego
 2. wstępnej intensywnej terapii
 3. terapii natychmiastowej
 4. obserwacji
 5. konsultacyjnego
 6. zaplecza administracyjno-gospodarczego

Zakres świadczeń:

 • Udzielanie pomocy chorym w stanach zagrożenia życia bez względu na etiologię.
 • Przyjmowanie pacjentów transportowanych ambulansami ratunkowymi, śmigłowcem HEMS oraz zgłaszających się samodzielnie do KMR.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej, zarówno pacjentom nie kwalifikującym się do leczenia szpitalnego, jak i zakwalifikowanym do hospitalizacji.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom z wypadku masowego lub katastrofy – zgodnie z odpowiednią instrukcją
 • Organizacja ruchu ambulansów “R” i “W” oraz obsługa lądowiska śmigłowca HEMS.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej pacjentom z mnogimi obrażeniami ciała, zgodnie z odpowiednią instrukcją dotyczącą powołania zespołu ds. leczenia mnogich obrażeń ciała.
 • Szkolenie przed i podyplomowe z zakresu BLS / podstawowych czynności resuscytacyjnych / oraz ALS / zaawansowanych czynności resuscytacyjnych / obejmujące teorię i zajęcia praktyczne na sali fantomowej.
 • Organizacja zabezpieczenia medycznego imprez masowych.