Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-17
kizpodskf@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

dr Andrzej Lewandowski
p.o. Kierownika Katedry i Zakładu: dr n. o kulturze fizycznej Andrzej Lewandowski

Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej utworzone zostały w roku 1998 dla potrzeb Oddziału Fizjoterapii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Działalność dydaktyczną i naukową podjęły w październiku 2000 roku, a pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Ryszard Grucza. Od lutego 2002 roku obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej sprawuje dr n. o kulturze fizycznej Andrzej Lewandowski.

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Przedmiotem badań pracowników katedry są podstawowe aspekty aktywności fizycznej człowieka zdrowego i niepełnosprawnego z szczególnym uwzględnieniem zmian poziomu jego sprawności fizycznej.

Badania obejmują tematykę:

  • morfologiczne, motoryczne i społeczne zróżnicowanie młodzieży akademickiej,
  • biospołeczne uwarunkowania powodzenia w studiach i realizacji zawodu fizjoterapeuty,
  • wady postawy i dysfunkcje ruchu, a rozwój oraz sprawność dzieci, młodzieży i osób dorosłych.