Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ciechocinek 87-720, ul. Leśna 3

tel. 54 283-39-45
tel. 52 585-54-16
kikbalne@cm.umk.pl

balneologia

Funkcje pełnione przez pracowników w towarzystwach naukowych i innych

Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej usytuowana w jednym z największych uzdrowisk w Polsce – Ciechocinku, pełni szereg funkcji naukowo-dydaktycznych o zasięgu ogólnokrajowym, jest swego rodzaju centrum polskiej balneologii i medycyny fizykalnej oraz medycyny uzdrowiskowej.

Przez ponad 20 lat kierownik katedry Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Balneologii i Medycynie Fizykalnej. Od czerwca 2014 zadanie to przejął asystent naszej katedry dr n. med. Robert Szafkowski.

Pani Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełniła przez 18 lat funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Od kilku miesięcy funkcję tę pełni adiunkt Katedry dr n. med. Jacek Chojnowski, a Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska została wybrana na Prezesa Elekta tego towarzystwa.
Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska pełni aktualnie szereg funkcji w międzynarodowych towarzystwach w tym w ISMH (International Society Medical Hydrology) oraz FEMTEC (International Federation of Balneology and Climatology), jest członkiem rady wydawniczej kilku czasopism zagranicznych.