Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ciechocinek 87-720, ul. Leśna 3

tel. 54 283-39-45
tel. 52 585-54-16
kikbalne@cm.umk.pl

balneologia

Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu: dr n. med. Jacek Chojnowski
p.o. Kierownika Katedry i Zakładu: dr n. med. Jacek Chojnowski

Tematyka i kierunki badań

  • Wpływ redukcji masy ciała na cytokiny zapalne i potencjał oksydoredukcyjny
  • Analiza polimorfizmu genów układu RAA u osób z otyłością ogromną
  • Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób z otyłością różnego stopnia
  • Ocena wpływu wybranych zabiegów balneologicznych zastosowanych u chorych z wieloletnią cukrzycą na markery zapalne, potencjał oksydacyjny i mikrokrążenie Domu Zdrojowego
  • Wpływ balneoterapii na procesy angiogenezy u chorych na cukrzycę
  • Ocena bilansu energetycznego u pacjentów z otyłością leczonych w warunkach o uzdrowiskowych
  • Optymalizacja leczenia zespołu stopy cukrzycowej- wzbogacenie programu leczniczego o nowe metody
  • Wprowadzenie do praktyki lekarskiej nowych metod poprawiających efektywność terapii w lecznictwie uzdrowiskowym (ozonoterapia, karboksyterapia)
  • Badanie nad stopniem obciążenia układu krążenia u chorych przyjmujących zabiegi balneologiczne

Opis bazy na jakiej funkcjonuje jednostka

Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej funkcjonuje na bazie obcej Przedsiębiorstwa Uzdrowiska Ciechocinek w Domu Zdrojowym. Posiada pracownie fizykoterapii, salę dydaktyczną, gabinety diagnostyczne i gabinety lekarskie na IV piętrze Domu Zdrojowego. Bazę do prowadzenia zajęć praktycznych i działalności naukowej stanowi 50 łóżkowy Szpital Uzdrowiskowy nr IV. Katedra korzysta ponadto na zasadzie umowy z Zakładu Przyrodoleczniczego Domu Zdrojowego oraz innych niezbędnych do prowadzenia dydaktyki pomieszczeń tego obiektu.