Katedra Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-64
katfizjoter@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Studenckie Koło Naukowe

Cele funkcjonowania Sekcji Fizjoterapii Urologicznej Studenckiego Koła Naukowego Katedry Fizjoterapii (SFUSKNKF)

Nadrzędnym celem SFUSNKF jest umożliwienie studentowi rozwijania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie  fizjoterapii urologiczno-ginekologiczno-proktologicznej.

Poszczególne cele SFUSNKF:

  1. Podnoszenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji klinicznej w relacji fizjoterapeuta – lekarz, fizjoterapeuta – pacjent, fizjoterapeuta – pielęgniarka, fizjoterapeuta – psycholog, fizjoterapeuta – seksuolog oraz fizjoterapeuta – dietetyk.
  2. Wprowadzenie do aktualnych algorytmów procedur  fizjoterapeutycznych w zakresie urologii, ginekologii i proktologii.
  3. Prowadzenie badań dotyczących efektywności poszczególnych procedur i interwencji fizjoterapeutycznych.
  4. Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej wiadomości w zakresie profilaktyki schorzeń dna miednicy oraz interwencji fizjoterapeutycznych w oparciu o EBM (Evidence Based Medicine)

Powyższe cele Studenckiego Koła Naukowego (SKN)  pozwalają na organizację i realizację aktualnych projektów o różnym charakterze w zależności od zainteresowań członków koła, co umożliwia  indywidualne kształtowanie rozwoju naukowego.

Organizacja prac Sekcji Fizjoterapii Urologicznej Studenckiego Koła Naukowego Katedry Fizjoterapii (SFUSKNKF)

Praca w kole naukowym odbywać się będzie na zasadzie realizacji określonych  projektów, do których mogą być powołane zespoły zadaniowe z osobą odpowiedzialną na ich czele.

Aby zachować płynność w komunikacji ze Studenckim Towarzystwem Naukowym zostanie wybrana/-y przewodnicząca/-y koła.

Prace SKN koordynuje dr n. med. Katarzyna Strojek – adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Collegium Medicum

Obszary działań Sekcji Fizjoterapii Urologicznej Studenckiego Koła Naukowego Katedry Fizjoterapii (SFUSKNKF)

Działania studentów SKN będą skupiały się na kilku obszarach (wiedza, umiejętności, praktyka, społeczeństwo, komunikacja,  badania naukowe) które umożliwią realizację celów SFUSKNKF:

  1. Obszar „Wiedza” obejmuje teoretyczne podstawy zagadnień niezbędnych w pracy fizjoterapeuty. Kompetencje członków SKN będą realizowane poprzez seminaria, prowadzone przez opiekuna koła lub praktyków z zakresie fizjoterapii (poszerzanie zagadnień klinicznych, analizę przypadków klinicznych, opis interwencji fizjoterapeutycznych). Ważnym aspektem jest motywowanie członków SKN do poszerzenia i zdobywania nowej wiedzy medycznej w procesie samokształcenia.
  2. Obszar „Umiejętności” obejmuje praktyczny aspekt wykonywania poszczególnych interwencji fizjoterapeutycznych. Członkowie SKN będą podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w warsztatach wewnętrznych realizowanych przez opiekuna koła oraz praktyków z zakresie fizjoterapii. Tematyka poszczególnych warsztatów w zakresie wykonywania procedur fizjoterapeutycznych, algorytmów postępowania fizjoterapeutycznego zgodnych z EBM będzie uzależniona od ustalonych potrzeb członków koła.
  3. Obszar „Praktyka” obejmuje aktywne uczestniczenie w scenariuszach klinicznych (członek koła wciela się w rolę pacjenta) przygotowanych przez opiekuna koła oraz samodzielne przygotowanie określonych treści merytorycznych. Podsumowanie realizacji algorytmu postępowania fizjoterapeutycznego jest podstawową umiejętnością w przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Wcielanie się członków koła w rolę pacjenta (trening aktorski) rozwija zdolność odczuwania empatii.
  4. Obszar „Społeczeństwo” obejmuje działalność członków koła na rzecz uczelni oraz społeczności lokalnej, podejmuje inicjatywy współpracy z instytucjami publicznymi, np. szpitalami, specjalistycznymi poradniami, szkołami rodzenia, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, liceami, klubami sportowymi itd. Koło naukowe współpracuje z innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką schorzeń dna miednicy w Polsce, aby poznawać różne standardy prowadzenia pacjentów z dysfunkcją dna miednicy.

Działalność na rzecz promocji zdrowia i interwencji fizjoterapeutycznych dedykowanych określonym grupom pacjentów jest realizowana poprzez m.in.:

doroczne uniwersyteckie działania promocyjne – MEDICALIA, MEDYCZNA ŚRODA, BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI

spotkania lokalne – PREZENTACJE I SZKOLENIA DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK.

  1. Obszar „Komunikacja” obejmuje każdy etap pracy w SFUSKNKF, członkowie koła mogą trenować komunikację medyczną podczas pracy na seminariach, warsztatach oraz podczas realizacji różnych projektów.
  2. Obszar „Badania naukowe” obejmuje szeroko rozumianą działalnością naukowo-badawczą.  Prowadzenie badań naukowych obejmuje tematykę fizjoterapii i jej wykorzystanie w praktyce pod postacią określonych interwencji fizjoterapeutycznych oraz określonych zaleceń. Członkowie koła biernie i czynnie  uczestniczą w konferencjach naukowych, prezentując wyniki badań, publikują wyniki badań w artykułach w czasopismach naukowych.

 

 

Sekcja Fizjoterapii Urologicznej Studenckiego Koła Naukowego Katedry Fizjoterapii (SFUSKNKF)
Sekcja Fizjoterapii Urologicznej Studenckiego Koła Naukowego Katedry Fizjoterapii (SFUSKNKF)