Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
katnacz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
budynek główny, IV piętro
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-105
tel. 52 36-55-106
tel./fax 52 36-55-148
fax 52 36-55-107

katnacz@cm.umk.pl