Katedra Chirurgii Onkologicznej

Centrum Onkologii
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374-34-13
chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Chirurgii Onkologicznej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wojciech Zegarski
p.o. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wojciech Zegarski

 

W skład Katedry wchodzą:

 1. Zakład Onkologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Onkologicznego
  p.o. kierownika: dr hab. Krzysztof Koper, prof. UMK
 2. Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi
  Kierownik: dr hab. Tomasz Nowikiewicz

 

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Znaczenie węzła wartowniczego w leczeniu raka jelita grubego.
 • Węzeł wartowniczy w czerniaku skóry.
 • Ocena wyników leczenia skojarzonego raka odbytnicy.
 • Rola Helicobacter pylori w raku żołądka.
 • Algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego w leczeniu wznów raka jelita grubego i odbytnicy.
 • Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu raka odbytnicy, przełyku i piersi.