Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek E, III piętro
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-15, 52 585-36-17
tel./fax 52 585-35-89

Sekretariat: mgr Justyna Kowalska-Rosiek, tel. 52 585-36-16