Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii

dr Małgorzata Andrzejewska
adiunkt
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: m.andrzejewska@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Epidemiologia zakażeń bakteriami z rodzaju Campylobacter spp. Diagnostyka Campylobacter spp. w materiale klinicznym i środowiskowym. Ocena lekowrażliwości i charakterystyka molekularna szczepów Campylobacter.Bibliografia