Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii

dr Małgorzata Szady-Graddr Małgorzata Szady-Grad
adiunkt
Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

e-mail: szadygrad@cm.umk.pl

Zainteresowania:
Badania dzieci i młodzieży w kierunku zaburzeń metabolicznych. Analiza składu masy ciała, pomiar densytometryczny kości, analiza składu mineralnego organizmu przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej, ocena żywienia.


Bibliografia