Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii

dr Justyna Szrajda
adiunkt
Zakład Higieny i Epidemiologii, Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

tel.: +48 52 585 5408
e-mail: justyna.szrajda@cm.umk.pl


Bibliografia