Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Zakładu Higieny i Epidemiologii


dr Małgorzata Andrzejewska
dr Agnieszka Bańkowska
mgr Ewa Bednarska
dr Małgorzata Szady-Grad
dr hab. Bernadeta Szczepańska
dr Justyna Szrajda
mgr inż. Anna Światły-Figiel
dr Violetta Tomaszewicz