Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – www.wnoz.cm.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Budynek A

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 4 (od poziomu piwnicy do II piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami),
 • wejście boczne (schody z poręczami).

Brak podjazdów, pochylni, platform.
Zainstalowana winda zewnętrzna z dostępem z poziomu „0” do I piętra wycofana z użytkowania ze względów technicznych.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema klatkami schodowymi:

 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze,
 • klatka schodowa (wejście boczne) – komunikacja od poziomu piwnicy do II piętra, przy schodach poręcze.

Brak możliwości korzystania z windy. Brak platform.
Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających poruszanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.
Brak planów dotykowych.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze (wejście główne).

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajduje się przenośna pętla indukcyjna w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (II piętro)
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek C

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 3 (z poziomu parteru na II piętro)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do II piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnej
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek D

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku brak portierni
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna na budynku (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 2 (z poziomu parteru na I piętro)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu 0.
Brak windy zewnętrznej, podjazdów, pochylni, platform.
Wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu parteru do I piętra, przy schodach poręcze.
Brak wind, platform.
W budynku istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne.
Brak planów dotykowych i infokiosku.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • brak pętli indukcyjnej
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • brak schodowego krzesła ewakuacyjnego
 • brak dźwiękowego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych

Budynek F

Informacje ogólne:

 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
 • W budynku jest portiernia – tel. 52 585 33 50
 • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego CM: mgr inż. Katarzyna Horabik – tel. 52 585 33 15
 • Osoba odpowiedzialna za budynek (opiekun budynku): inż. Anita Budzińska – tel. 52 585 33 18
 • Ilość kondygnacji – 5 (od poziomu piwnicy do III piętra)

Dojazd/dojście do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne (schody z poręczami), drzwi otwierane automatycznie,
 • wejście od strony parkingu z poziomu „0”,
 • wejście od strony parkingu do windy z poziomu „0”.

Brak podjazdów, pochylni, platform.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się jedną klatką schodową – komunikacja od poziomu piwnicy do III piętra, przy schodach poręcze.

W budynku znajduje się winda – komunikacja od poziomu parteru do III piętra (możliwość zjazdu na poziom „0” – wyjście z budynku).

Brak platform.

Na drogach komunikacji wewnętrznej brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku są tablice informacyjne i infokiosk.

Brak planów dotykowych.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze,

Wyposażenie wspomagające

W budynku:

 • znajdują się przenośne pętle indukcyjne:
 • – w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu (parter)

  – w pomieszczeniach Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego (II piętro)

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Ewakuacja

W budynku:

 • znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne
 • znajduje się dźwiękowy system sygnalizacji pożaru (SSP)
 • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
 • Budynek „E” (Klub Inicjatyw Studenckich)

  Informacje ogólne:

  • Adres: ul. 3 Maja 3 ,85-016 Bydgoszcz
  • W budynku nie ma portierni.
  • Kierownik: mgr Małgorzata Maliszewska – tel. 52 585 36 31
  • Ilość kondygnacji – 3 (od poziomu piwnicy do I piętra)

  Dojazd/dojście do budynku

  Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • wejście główne schodami,
  • wejście boczne z poziomu „0”,
  • drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

  Brak windy zewnętrznej, platform.

  Na parkingu ogólnodostępnym CM UMK przy ulicy Jagiellońskiej 13-15 wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne przebywające w obiekcie.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

  Komunikacja wewnątrz budynku:

  W budynku komunikacja wewnętrzna odbywa się klatką schodową prowadzącą z piwnicy na piętro; przy schodach poręcze. Komunikacja od strony wejścia bocznego do poziomu wysokiego parteru może odbywać się dodatkowo z użyciem platformy przyschodowej.

  Na drogach komunikacji wewnętrznych brak progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się.

  W budynku brak wind wewnętrznych, platform.

  Informacja o rozkładzie pomieszczeń

  W budynku nie ma tablic informacyjnych, brak planów dotykowych oraz infokiosku.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

  Wyposażenie wspomagające

  W budynku:

  • brak pętli indukcyjnych
  • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

  Ewakuacja

  W budynku:

  • brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych
  • brak systemu dźwiękowego sygnalizacji (na wypadek pożaru)